ss="dlditmolor refn/loorPriv63.c argide">显示下一条
|ss="dlditmolor refpng) argide">关闭 l/ > d="topbar{baco imgargs="iblock{baco imgarg"> lor " hid andce">立即重新绑定新浪微博》 |ss="dlditmolor andce png) ">关闭 l/ > red="topbar$_faxianargs="iblockfaxianarg"> red ="topbar$_g3.cggaudags="iblockg3.cggaudag"> red ="topbar$_-vote/Inv博 Tags="iblock-vote/Inv博 Tag"> /?163.c=et="_blank" oncli red l/ class="fr pr y">clas n-wblog-163-com-topbarog.n c="to"fr"> y">ei,v ">_lo wkg pbarandsom" clas-bannere t
y c class="tx">网Cankeartar东湖浪花欢迎您!> d c class="tx">网Cankeartar东有名山美不虚,湖光山色映寒居.浪中搏戏三十载,花畔闲来且钓鱼.> red="to"fr"> f h0Cank" c s="jximgw"blclass="tx">网xx0Cank" c span l/ l/ c="to"fr"> y">ei,v ">&am wkg c 导航> 2 yhrefix part1
w w 首页 relllll w w1wayn?ide relllllllhs="jximgwi i1 olo1 日志 relllll w w9 relllllllhs="jximgwi i9 olo1 -毛绒 relllll w wTER relllllllhs="jximgwi i2 olo1 relllll w w圩 relllllllhs="jximgwi i3 olo1 音乐 relllll w wsp; relllllllhs="jximgwi i4 olo1 收藏 relllll w w5p; relllllllhs="jximgwi i5 olo1 博友 relllll w w6"> relllllllhs="jximgwi i6 olo1 关于我 relllll red="to"fr"> l
l/ > red="to"fr"> r
l/ > l/ l/ class="fr pr y">ei,v ">smt c="to"fr"> wkg "> c="to"fr"> l l/ c="to"fr"> r l/ c="to"fr"> c l/ l/ l/ class="fr pr y">ei,v "> a{"> llllh="to"fr"> wkg"> llll class="fr pr c wc fix part1efopbarandsom" clas-acktg.nere> llc="to"fr"> y">, .nlcr bw-rfopbar-圩 llc="to"fr"> y">,{cocr th oloTER llllh="to"fr"> c tc thcocr ch2f"fr"> tjolo, ._t_{">日志 2 l/ cllc="to"fr"> r tm thc ">jol c ="to"fr"> ar_ar_ l/ > red="to"fr"> r tr th l/ > c ="to"fr"> y">,ccocr llllllc="to"fr"> c cccocrc ">jol funid=13 g_onSuggestecla20pngImgeigh(_arg){ crefgk.:134px){ y".rightCankeix part1 edPCAdleft"> llc="to"fr"> coloracewa nos0 noc a{cCank" llllc="to"fr"> g-rsus=
tme .nick"> llll clllllls="to"fr"> {color olo6acewb noc nos0">关于我 ="t> llllllllllllcs="jximgw .ntar"> llll clllllls
="to"fr"> {coloolor"> llll clllllllllllcs=/newpa/www.16hhdhylhublicom" targ/"t="_blank" class/us="true" href= 东湖浪花 lllllllllllllllll llllllllllllc llllllllc="to"fr"> {coloolo5acewv noc nosTER llllllllllllllll

识字一二千,出书三四篇。 年届五六十,憋诗七八年。 带徒九十届,桃李百花鲜。 难求千般好,过好几万天。

m-r_loa
1px;b="}.m">heigh:none;="0" scrffnpngllow" 3s oworm:rhei, cy"> llllllllc llll llllllllc="to"fr"> m-ands"fr">es llllllllllll<="to"fr"> {color olo6acewb noc nos0">文章分类c llllllll lo5">class="tx">网 andce do{">·> lo5">class="tx">网 andce do{">·> erWrap"> .ttlbed llllllllllllh="to"fr"> {color olo6acewb noc nos0">cs=/us="true" href= "marginy:none;marginleft;width:-left:10px;}.lor:#444;}.ffnt-0size:14px;telor:ecoration:underlarginet="_blank" oncli heigh:none;="0" :none;="0" scrffnpngllow" -left::134px="0" -left:1px;b="0" 3s oworm:rhei, cy"> llllllllllll llllllllllllh="to"fr"> btref=e="displa lo3e="displaize:12px;}.xt-decoration:none;}.m-fi">八招诀窍,教你实力撩妹 a> c llllllll llllllllc llllc="topbarr_mcom/"advs="iblockm-com/"advsd llllllllllllh="to"fr"> {color olo6acewb noc nos0">span购 推荐c llllllllh .ttlbo1px;b="}.m">-left::134px="0" -left:1px;b="0" heigh:none;="0" scrffnpngllow" :none;="0" 3s oworm:rhei, cy"> llllllllllll llllllllc llll llllllllc="topbarr_mg" 63.cs="iblockm-g" 63.cs c llll llllllll llllllllc="to"fr"> m-r:49px;a 1px;b="}.m">heigh:none;="0" scrffnpngllow" 3s oworm:rhei, cy"> llllllllc llll llllllllc="topbarr_ar emfinds n"fr"> r{pofinds id="blog-1r_ar emfindsCa{"n"fr"> r{pofindsCa{ s{trans c c c c c c="to"fr"> ;" c lllllc="to"fr"> ; a{ccewr nos0 noc llllled="topbar$_63.OldBndsLef=TopDivs="ibloc'_lo olo3ccewb noc nos2f"f" id="'d lllllc lllc="to"fr"> m a{cCank" llllllc="to"fr"> fl citedcewb nos2 noc lllllellc="to"fr"> mer.d a{class mer.d a{ relll d="t relllch3n"fr"> t随便eart fssp;经常被读错的汉字(引用)>slass="iblockbgc0 olo7 fw0 os > tdspa"f" id="c "w-bkd olo6e="displaeight:24px;mainde relllll a3-03-212px:28:42>|分类:> lor m2a">默认分类 relllllllclass="iblockbnds sp">|标签:>|> lor m2a">举报>lass="iblockpcoloraolo70Cank" class="iblockbnds sp">|> zihao olo3fopbar$_fcktswitch 字号class="iblockzihaohref ">LOs class="iblockzihaoc noc class="iblockNodg">>大> olo4="ddg" >中> olo4="ddg">小>>>lass="iblockpcolorapa{ slor"opbar$" hog_subscribtarglass="iblock andce cn0-421">&919 l/lass>>"n"fr"> m2a 订阅 relll

mAndDownLoad{heigh lllllellllllllc="to"fr"> wrap .js-shp;" c llllllllllllllllglass=pbar$_lhei,Btn_-vote/2et=随便看分享到-毛绒"n"fr"> wrap ul -vote/ s{bktacks l/lass> llllllllllllllllglass=pbar$_lhei,Btn_{bacweibo2et=随便看分享到新浪微博"n"fr"> wrap ul {bacwb s{bktacks l/lass> llllllllllllllllglass=pbar$_lhei,Btn_qq2et=随便看分享到QQ空间"n"fr"> wrap ul qqzml? s{bktacks l/lass> llllllllllllllllglass=pbar$_lhei,Btn_qqweibo2et=随便看分享到腾讯微博"n"fr"> wrap ul qqweibo s{bktacks l/lass> llllllllllllllllg="topbar$_lhei,Btn_weixin2et=随便看分享到微信"n"fr"> wrap ul weixin s{bktacks class="bd imarett2dimbotto olo6ed lllllass="tp:"/www.16 hogom" targ/citMaxIefgkGenpe=5tp://www.16hhdhylhublicom" targ/ hogc/72127900 008516 a32" >0284140&w=1;tyh=1;tybkdl_201fxtj a 42" r5p; llllc="to"fr"> dags llllllll

用微信“扫一扫”

将文章分享到 圈。

png) " l/ c llllllllllllllllc llllllllllllc="topbar$_lhei,Btn_yixin2et=随便看分享到易信"n"fr"> wrap ul yixin s{bktacks class="bd imarett2dimbotto olo6ed lllllass="tp:"/www.16 hogom" targ/citMaxIefgkGenpe=5tp://www.16hhdhylhublicom" targ/ hogc/72127900 008516 a32" >0284140&w=1;tyh=1;tybkdl_201fxtj a 42" r6"> llllc="to"fr"> dags llllllll

用易信“扫一扫”

将文章分享到 圈。

png) " l/ c llllllllllllllllc llllllllllc llllllllllllll="n"fr"> pcoloraolor " hiet="_blank" oncli 下载-毛绒 llllllllllllllc"n"fr"> pcoloraolor " hiet="_blank" oncli 最靡的照片书|>< fl chog-"ddr{" c llllc="to"fr"> bkd olo5 ol11c "w- hog0Cank" cIMGt=随便看经常被读错的汉字(引用) - 东湖浪花 - 东湖浪花欢迎您!ss= 3ss="经常被读错的汉字 - 老头儿 - 老头儿的子 ss= "tp:"/www.16arg66.ph.126pl_t/UcAJmalsYNY4ghOFkkQQJQ==/83;}.593106 ac3323.jpge= ____="ev_94848605 ____="ev_6793026851 >


____="ev_238917265 >
____="ev_48mp;80419 o >

____="ev_305 641432et >
>
____="ev_2176 ac739 o >
____="ev_6798383;80 o >
____="ev_fro2271311 >< llllc="to"fr"> fl chog-te." c llllllllc="t c llllllllc="td l/ c="td llllll llc="to clcript"text/css" rj .nscript opbarwumiiRelm-3dI163s c/script c="to"fr"> ptc >
llllllll glass="iblock andce bcmarge l/lass> class="iblocknbc-0c "c-0-40 ptcmt ptcmt-TER评论这张> ptc > llllllll glass="iblocknbc-0c "c-0-40 ptcmi"> llllllll garg "tp:"/www.16b.bst.126pl_t/63.rettyrefgks/micrf hogopng?1 ptc > llllllll c"npbar/explshto-vote/"n"fr"> toLvote/et=随便看发布到-毛绒"na"_blank" hidefocus="true" href= l/ ptc > llllllll glass="iblocknbc-0c "c-0-40 ptcmi"> llllllll garg "tp:"/www.16b.bst.126pl_t/63.rettyrefgks/micrf hogopng?1 fl bkd tearfslora"f" id=""> llllllll llllllllll llllllll g="to"fr"> t.h_lo (glass=pbar$_lassiReadCoua{">47>|>评论(glass=pbar$_lassiCirmentCoua{">1> p;" c r> llllllllll glass="marginy:none;margi"n"fr"> p;" cwaypwayp-wra{ slo7">|> wrap .js-shp;" c llllllllllllllllglass=pbar$_lhei,Btn_-vote/et=随便看分享到-毛绒"n"fr"> wrap ul -vote/ s{bktacks l/lass> llllllllllllllllglass=pbar$_lhei,Btn_{bacweiboet=随便看分享到新浪微博"n"fr"> wrap ul {bacwb s{bktacks l/lass> llllllllllllllllglass=pbar$_lhei,Btn_qqet=随便看分享到QQ空间"n"fr"> wrap ul qqzml? s{bktacks l/lass> llllllllllllllllglass=pbar$_lhei,Btn_qqweiboet=随便看分享到腾讯微博"n"fr"> wrap ul qqweibo s{bktacks l/lass> llllllllllllllllg="topbar$_lhei,Btn_weixinet=随便看分享到微信"n"fr"> wrap ul weixin s{bktacks class="bd imarett2dimbotto olo6ed lllllass="tp:"/www.16 hogom" targ/citMaxIefgkGenpe=5tp://www.16hhdhylhublicom" targ/ hogc/72127900 008516 a32" >0284140&w=1;tyh=1;tybkdl_201fxtj a 42" 11 llllg="to"fr"> dags llllllll

用微信“扫一扫”

将文章分享到 圈。

png) " l/ c llllllllllllllllc llllllllllllc="topbar$_lhei,Btn_yixinet=随便看分享到易信"n"fr"> wrap ul yixin s{bktacks class="bd imarett2dimbotto olo6ed lllllass="tp:"/www.16 hogom" targ/citMaxIefgkGenpe=5tp://www.16hhdhylhublicom" targ/ hogc/72127900 008516 a32" >0284140&w=1;tyh=1;tybkdl_201fxtj a 42" 1TER llllg="to"fr"> dags llllllll

用易信“扫一扫”

将文章分享到 圈。

png) " l/ c llllllllllllllllc llllllllllc llllllllllllll llllllllll g"trywanylelay:none;margi"opbarwrap ToLvote/Ftry">-ethobar/ostet="_blank" hidefobkdLon="/www.16fter.com/extactwrap ecor?bkdl_20hog/ost a3102c4L4 llll ginput"text/c/usden" namt/cshirdId" e .ut/cfks_08706?0810940830640820940810640720870820690840860940cla85080 <BRa> <IMGt=随便"经常被读错的汉字(引用) - 东湖浪花 - 东湖浪花欢迎您!" 3ss="经常被读错的汉字 - 老头儿 - 老头儿的子 " "tp:"/www.16arg534.ph.126pl_t/OmFtJ67U-x_6kykOLDYFyQ==/2646702866011439832.jpg" ____="ev_697800}.n " ____="ev_111 .m5522" a> <BRa> <IMGt=随便"经常被读错的汉字(引用) - 东湖浪花 - 东湖浪花欢迎您!" 3ss="经常被读错的汉字 - 老头儿 - 老头儿的子 " "tp:"/www.16arg848.ph.126pl_t/i1dLvJEPWaQuTnz2jVcN8g==/689895167919new142.jpg" ____="ev_c3342"4049" ____="ev_872555994r" a> <BRa> <IMGt=随便"经常被读错的汉字(引用) - 东湖浪花 - 东湖浪花欢迎您!" 3ss="经常被读错的汉字 - 老头儿 - 老头儿的子 " "tp:"/www.16arg853.ph.126pl_t/D8s785PNWIT7ezBBTMhK_A==/6_0178399183890962.jpg" ____="ev_9098607125" ____="ev_238917265 " a> <BRa> <IMGt=随便"经常被读错的汉字(引用) - 东湖浪花 - 东湖浪花欢迎您!" 3ss="经常被读错的汉字 - 老头儿 - 老头儿的子 " "tp:"/www.16arg843.ph.126pl_t/tJ_55AQy0IAuN9G_ldwW_Q==/187431&869918142506.jpg" ____="ev_8724888989" ____="ev_48mp;80419" a> <BRa> <IMGt=随便"经常被读错的汉字(引用) - 东湖浪花 - 东湖浪花欢迎您!" 3ss="经常被读错的汉字 - 老头儿 - 老头儿的子 " "tp:"/www.16arg842.ph.126pl_t/Twy8J74OmtBTmFA-dYp9Uw==/1864771720710238676.jpg" ____="ev_56911 4622" ____="ev_4914968551" a> <BRa> <IMGt=随便"经常被读错的汉字(引用) - 东湖浪花 - 东湖浪花欢迎您!" 3ss="经常被读错的汉字 - 老头儿 - 老头儿的子 " "tp:"/www.16arg381.ph.126pl_t/ER0pZO9w0yqanSM9-bd2gA==/10380797_011;t26468.jpg" ____="ev_335508950r" ____="ev_8002492976" a> <BRa> <IMGt=随便"经常被读错的汉字(引用) - 东湖浪花 - 东湖浪花欢迎您!" 3ss="经常被读错的汉字 - 老头儿 - 老头儿的子 " "tp:"/www.16arg612.ph.126pl_t/NhcbiIJKr3XUDERLA44e2Q==/1698138534497057470.jpg" ____="ev_4.new60/?4" ____="ev_305 641432" a> <BRa> <IMGt=随便"经常被读错的汉字(引用) - 东湖浪花 - 东湖浪花欢迎您!" 3ss="经常被读错的汉字 - 老头儿 - 老头儿的子 " "tp:"/www.16arg694.ph.126pl_t/jlCBlUTXyKmiWfTFCdrrTg==/285978576338145 628.jpg" ____="ev_106944hei " ____="ev_7400/?0824" a> <BRa> <IMGt=随便"经常被读错的汉字(引用) - 东湖浪花 - 东湖浪花欢迎您!" 3ss="经常被读错的汉字 - 老头儿 - 老头儿的子 " "tp:"/www.16arg686.ph.126pl_t/qFyboxDHDl5csXTEU70i1A==/1137158905912303676.jpg" ____="ev_4768322882" ____="ev_2176 ac739" a> <BRa> <IMGt=随便"经常被读错的汉字(引用) - 东湖浪花 - 东湖浪花欢迎您!" 3ss="经常被读错的汉字 - 老头儿 - 老头儿的子 " "tp:"/www.16arg858.ph.126pl_t/GhT0mS.ntZyYszllQoWLbg==/309932096856 3;}25.jpg" ____="ev_814422053m" ____="ev_6798383;80" a> <BRa> <IMGt=随便"经常被读错的汉字(引用) - 东湖浪花 - 东湖浪花欢迎您!" 3ss="经常被读错的汉字 - 老头儿 - 老头儿的子 " "tp:"/www.16arg170.ph.126pl_t/f8kCXiwhGRIEaIgGVfq11A==/22895174605.5904765.jpg" ____="ev_3041rom383" ____="ev_fro2271311" a> 0284140 pcoloracoloroalbm-3earfcoloroalbm-3ear-63. llll glass="iblockf-myLikeIacks likebtn pa{ pcolor"opbar$"lassLike"> 不> -myLikeIacks redirmte.btn pa{ pcolor"opbar$"lassRedirmte.兴绕荐c lass> llllll glass=anylelay:none;margi"opbar$_lassea" Redirmte.衞"fr"> p;" c r>kd ">
p;" c refslor"rglass=pbar$_lassRedirmte.Coua{">0>&722c "w-tgl1c as-cn0-ar e l/lass>glass="iblockp;" c andce cn0-421">&6212 fl tgl0c as-cn0-ar e l/lass>glass="iblockslo7">> llllll g/span glass="iblockf-myLikeIacks rrandsbtn pa{ pcolor"opbar$"lassC.16" 转载 lass> c llll g llllg llg llg="to"fr"> snl"> llllllllc="to"marginy:none;margi"n"fr"> p cewb nos2 noc g ll g="topbar$_63.OldBndsLef=BottomDivs="ibloc'_lo olo3c"f" id="'d lllllg llllg="to"fr"> ofom-3ehog0> cewb nos2 noc aslo7 os 历史上的今天> 4> llllllll g="to"fr"> a{cCanka"f" id="">g g llllg="toanylelay:none;margi;visibality:/usden;1px;b:0; imgor lllll gh4 "fr"> cewb nos2 noc aslo7 os 最近读者> 4> llllllg="to"fr"> a{cCanka"f" id="">g llllg llllg="toanylelay:none;margi;visibality:/usden;1px;b:0; cewb nos2 noc aslo7 os 热度> 4> llllllg="topbarho=lLof" "fr"> a{c"f" id="" c llllg llllg="to"fr"> > erWmusdf" d" anylelay:none;margi lllll g"n"fr"> adeig=e=/newpal="_blank" class/us="true" href=class="margin:none;cursorfopbar;" cmusdf" darge> llllll g="topbarfwrahaewr "fr"> fwrahaewr c llllll g .ttlbo-left:1px;b="0" -left::134px="0" pbarWmus_ .ttlbe="display:none;"> 1px;b="590e=/epx s="1;t">heigh:none;="0" scrffnpngllow" 3s oworm:rhei, cy"> cewb nos2 noc aslo7 os anylelag:0 5px;-repep1indeeight:24px;m3indeecora?pdgn:;" c: 在-毛绒的图&g文章> 4> llll d="toanylela1px;b:1;t%;g rrlefw:/usden;" llll g .ttlboanylelamax-1px;b:780nde-left::px 10-rpx 105ndey:none;mehoc=e=pbarg" tacktent_heigh" 1px;b="1;t%e=/epx s="125">3s oworm:rhei, cy"> llllll c="to"marging:0 5px10px;}2xt-d#ff7700t-0s兴孺-毛绒,免费冲印20张照片,人人有奖!g"nanylela#ff7700d7854e;ecoradtacbm-Lon:arginet/newpa/www.16fter.com/extacet="_blank" hidef蠲乙繿> acrmte{"> lllll gh4 "fr"> cewb nos2 noc aslo7 os R评论> 4> llll g"nnamt/cehogCirmente=pbarehogCirmente c llllllg="to"fr"> Cank" c llllg llllg="to"fr"> >anylela_zoom:1: g g g="to"fr"> c.16cCankfslor"rg g g g g g="to"fr"> >iize"> gecor"_as namt/cjs llllshis.p={ m:2, llllllll b:2, llllllll -votPermalig=:'', llllllll id:'fks_08706?0810940830640820940810640720870820690840860940cla85080', llllllll ehogT随便:'经常被读错的汉字(引用)', llllllll ehogAbstrbkd:' 3ss=\"经常被读错的汉字 - 老头儿 - 老头儿的子 \"> "tp:\"/www.16arg66.ph.126pl_t/UcAJmalsYNY4ghOFkkQQJQ==/83;}.593106 ac3323.jpg\"> ____=\"ev_94848605 \"> ____=\"ev_6793026851\"> \> 3ss=\"经常被读错的汉字 - 老头儿 - 老头儿的子 \"> "tp:\"/www.16arg534.ph.126pl_t/OmFtJ67U-x_6kykOLDYFyQ==/2646702866011439832.jpg\"> ____=\"ev_697800}.n \"> ____=\"ev_111 .m5522\"> \> 3ss=\"经常被读错的汉字 - 老头儿 - 老头儿的子 \"> "tp:\"/www.16arg848.ph.126pl_t/i1dLvJEPWaQuTnz2jVcN8g==/689895167919new142.jpg\"> ____=\"ev_c3342"4049\"> ____=\"ev_872555994r\"> \>', llllllll ehogTag:'', llllllll ehogtp::'andsc/72127900 008516 a32" >0284140', llllllll isPublLohed:1, llllllll is_lo:false, llllllll text:1, llllllll mo> yTime:0, llllllll /explshTime:00 3832922040, llllllll /ermalig=:'ehogc/72127900 008516 a32" >0284140', llllllll acrmte{Coua{:1, llllllll mg.nCirmentCoua{:1, llllllll tacrmte.Coua{:0, llllllll bsrk:-1;t, llllllll /explsherId:0, llllllll tacrBhogHome:false, llllllll curi, tRtacrBhog:false, llllllll atofthmentsFalrIds:[], llllllll ndex:{}, llllllll groupInfo:{}, llllllll fdo?tysic4us:'argi', llllllll .fc03Node .:'unFffnow', llllllll /exSucc:'', llllllll visioorProvince:'', llllllll visioorC.1y:'', llllllll visioorNewo"><:false, llllllll /ostAddInfo:{}, llllllll mset:'t-0', llllllll mack:'', llllllll srk:-1;t, llllllll remow"goodnpx sehog:false, llllllll isBlackVisioor:false, llllllll isea" YodcoAd:true, llllllll hostIntro:'识字一二千,出书三四篇。\n年届五六十,憋诗七八年。\n带徒九十届,桃李百花鲜。\n难求千般好,过好几万天。', llllllll hmack:'1', llllllll ionfRtacrBhogCoua{:'0', llllllll -vote/_{bagle:'g"n/us="true" href= ="_blank" hidefo/newpa/www.16inpinublicom" targ/ehogc/7212792633"4040 a66 a}2520219/">garg onlo d="vbacnarg = 63. Iefgk(m:cnarg."tp=\'/www.16ehogom" targ/63.rettyrefgks/analyse{hng?-vote/_{bagle&t=\'+63. Dm-3().blaTime(="n:none;="0" "tp:"/www.16arglf.nosdn.127pl_t/arg/TlZCWHdFWFpidkQ1dGtJK1N5cFRBNzBLUFFPYnJEVi9LWk1KTzJlMTU2Yz0.jpge ' llllllll } ll gecor"_as namt/cjs{"opbarbw->jot-1 llll{lLof a as x} llll{if !!x} llllg="to"fr"> andce fl fc=v "l f.m" llll g"n"fr"> lora" hiet="_blank" hidefn/us="true" href= /newpa/www.16ehogom" targ/${x.visioorNamt}/"> llllll{if x.visioorNamt==visioor.u"> cwdccewa noc "tp:"${fn1(x.visioorNamt)}&r=${visioor.refgkUpdm-3Time}" cwdccewa noc "tp:"${fn1(x.visioorNamt)}" cwdcvnamt thus="> llllll {if x.og rFrom=='wap'} llll g"n"fr"> " hidpa{et="_blank" hidefn/newpa/www.16ehogom" targ/">glass =随便看来自span手机子 ss"fr"> andce wapIack g lass>>< " hidpa{et="_blank" hidef>glass =随便看来自iPhrgi客户端" "fr"> andce cphrgiIack g lass>>< " hidpa{et="_blank" hidef>glass =随便看来自" croid客户端" "fr"> andce w" roidIack g lass>>< " hidpa{et="_blank" hidef=/newpa/www.16ehogom" targ/">glass =随便看来自span短信写博"n"fr"> andce wapIack g lass>>< slor"m2a t="_blank" hidefo/us="true" href= /newpa/www.16ehogom" targ/${x.visioorNamt}/"> llllll ${fn(x.visioorNicknamt,8)|escape} llllll g< g g { .} llll{/list} ll gecor"_as namt/cjs{"opbarbw->jot-TER llll{if !!a} llllg"n="_blank" hidefo/newpa/www.16ehogom" targ/${a.u">garg "fr"> cewa noc pa{" rgirror/cshis."tp=ndcc4Lon.f6m" "tp:"${fn1(a.u"> loram2a =/newpa/www.16ehogom" targ/${a.u">${fn(a.{colnamt,8)|escape}g< g="to"fr"> i tro olo5p;${a.ionfIntro|escape}{if g_ast260}${sup;"ment}{ .}g llllg="to"fr"> bkds0Cank" c llg="to"fr"> mbga > llll c g="to"fr"> mbgai">g ll g"n"fr"> slor"or"g"m2a /newpa#et="_blank" hidef/g< g<="t> llll{ .} ll g#--最新日志,群博日志 jot-3"> llll{lLof a as x} llll{if !!x} llllgref"fr"> thus=">g"n="_blank" hidefo"fr"> loram2a =/newpa${ftp:()}${x.albmalig=}/?om-3stBhogp;${fn(x.=随便,26)|escape}g< g#--绕荐日志 jot-4 llll slo6">绕荐过这篇日志的人:>

andce fl fc=v "l f.m" llll g"n"fr"> slor"" hiet="_blank" hidefn/us="true" href= /newpa/www.16ehogom" targ/${x. tacrmte.> llllll garg 3ss="${x. tacrmte.> cwdccewa noc "tp:"${fn1(x. tacrmte.> cwdcthus="> llllll g"n"fr"> slor"m2a =="_blank" hidefo/us="true" href==/newpa/www.16ehogom" targ/${x. tacrmte.> llllll ${fn(x. tacrmte.> llll { .} ll {/list} ll g<="t> llll{if !!b&&b.length>0} llllgp "fr"> slo6">他们还绕荐了:>

rrb">glass "fr"> andce"><#183 lass>>"n"fr"> slor"m2a =="_blank" hidefo/newpa/www.16ehogom" targ/${y. tacrmte.BhogPermalig=}/?rson163.cc/72127900 008516 a32" >0284140p;${y. tacrmte.BhogT随便|escape}g< g#--引用记录 jot-5p; llllclass "fr"> p;" c slo7">转载记录:> teac llll{lLof d as x} llll gref"fr"> "f" id="" llllll glass="iblockp;" c andce"><#183 lass> llllll g="to"fr"> sehcthus= p;" c">glass ca a"_blank" hidefo"fr"> lo7"m2a /newpa${x.newerBhogtp:}p;${x.newerBhogT随便|escape}g< ><="t> llll g="to"fr"> ser p;" c">glass ca a"_blank" hidefo"fr"> lo7"m2a /newpa${x.newerHomePfgk}p;${x.newero">><="t> llll g#--博主绕荐 jot-6"> llll{lLof a as x} llll{if !!x} llllgref"fr"> thus=">g"n="_blank" hidefo"fr"> loram2a =/newpa/www.16ehogom" targ/${x.u"> g#--随机 jot-7"> llll{lLof a as x} llll{if !!x} llllgref"fr"> thus=">g"n="_blank" hidefo"fr"> loram2a =/newpa/www.16ehogom" targ/${x.u"> g#--首页绕荐 jot-t"> ll {lLof a as x} llll{if !!x} llllgref"fr"> thus=">g"n="_blank" hidefo"fr"> loram2a =="_blank" hidefo/newpa${x.bhogtp:|defaer.:""|escape}? tacrmte.Readeret=随便看${x.bhogTali|defaer.:""|escape}p;${x.bhogTali|defaer.:""|escape}g< g#--历史上的今天 jot-1m" llll llllll{lLof a as x} llll {if x_ow"ex>4}{b_ask}{ .} llllll{if !!x} llll gref"fr"> thus=fslor"r llllll g"n"fr"> m2a =="_blank" hidefo=/newpa/www.16ehogom" targ/${x.u"> slo7">${fn2(x./explshTime,'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')} lass> ll g#--被绕荐日志 jot-11 llll{lLof a as x} llll{if !!x} llllgref"fr"> thus=">g"n="_blank" hidefo"fr"> loram2a =/newpa${ftp:()}${x.albmalig=}/p;${fn(x.=随便,26)|escape}g< g#--上一篇,下一篇 jot-1TER llll {if !!(bhogDetg.l.artBhogPermalig=)} llll glass="iblockil cw andce cn0- cn0--6 ">g lass> llllll g="to"fr"> p;" c thus=">g"n"fr"> m2a ==/newpa/www.16hhdhylhublicom" targ/${bhogDetg.l.artBhogPermalig=}/">${bhogDetg.l.artBhogT随便|escape}g< llll {/ .} llll {if !!(bhogDetg.l.ncorBhogPermalig=)} llll glass="iblockirgcw andce cn0- cn0--619 l/lass> llllll g="to"fr"> pcolorathus=">g"n"fr"> m2a =/newpa/www.16hhdhylhublicom" targ/${bhogDetg.l.ncorBhogPermalig=}/">${bhogDetg.l.ncorBhogT随便|escape}g< llll {/ .} ll g#-- 热度 jot-13"> llll{lLof a as x} llll{if !!x} llllg="to"fr"> ho=I163w andce fl fc=v "l f.m" llll g"n"fr"> lora" hiet="_blank" hidefn/us="true" href= /newpa/www.16ehogom" targ/${x./explshero"> llllll{if x./explshero"> cwdccewa noc "tp:"${fn1(x./explshero"> cwdccewa noc "tp:"${fn1(x./explshero"> cwdcvnamt thus="> llllll g"n"fr"> slor"m2a ==="_blank" hidefo/us="true" href==/newpa/www.16ehogom" targ/${x./explshero"> llllll ${fn(x./explsherNicknamt,8)|escape} llllll g< g<="t> llll g"n"fr"> s-myLikeIacks ho=text {if x.text/=1} js-liketext{elseif x.text/=2} js-rrandstext{elseif x.text/=3} js-wrap eext{else}{ .}et="_blank" hidefn/us="true" href= /newpa/www.16ehogom" targ/${x./explshero">g g<="t> llll{/ .} llll{/list} ll llg#-- span新闻广告 jot-14 llll g="to"fr"> {color olo6acewb noc nos0">span新闻g<="t> llll g="to"fr"> 63.s a{"> llllll g"n"fr"> head63.s =/us="true" href==="_blank" hidefo/newpa${headeighs.tp:_3w|escape}"> relllllgarg "tp:"${argsize(headeighs.argsrc,140,150,true)}"> relllllglass "fr"> icg rr">g lass> relllllglass "fr"> info >lass "fr"> imgndsccthus=">${headeighs.=随便|escape} lass>> lass> g< gre> {if defighd('63.slLof')&&63.slLof.length>0} llll {lLof 63.slLof as x} llll {if x_ow"ex>7}{b_ask}{ .} gref"fr"> thus=">g"n/us="true" href==="_blank" hidefo/newpa${x.up:_3w|escape}" "fr"> slo5p;glass="iblock andce do{">·> downlo dg" 63.cs g"n"fr"> slo3">="_blank" hidefo/us="true" href==/newpa/www.16fterm/findF/63.saar/">下载span新闻客户端 a> g<="t> llll g<="t> ll llg#--右边模块结构 tx{-m" llll<="to"fr"> uinfo0Cank" c gh4 "fr"> slo7 os lt{ p/us=0Cank" 被绕荐日志> 4> gref"fr"> Cank blof">g re> llllgh4 "fr"> slo7 os lt{ p/us=0Cank" 最新日志> 4> gref"fr"> Cank blof">g re> llllgh4 "fr"> slo7 os lt{ p/us=0Cank" 该作者的其他文章> 4> gref"fr"> Cank blof">g re> llllgh4 "fr"> slo7 os lt{ p/us=0Cank" 博主绕荐> 4> gref"fr"> Cank blof">g re> llllgh4 "fr"> slo7 os lt{ p/us=0Cank" 随机 > 4> gref"fr"> Cank blof">g re> llllgh4 "fr"> slo7 os lt{ p/us=0Cank" 首页绕荐> 4> gref"fr"> Cank blof">g re> llllg="to"fr"> g" t">g"n="_blank" hidefo"fr"> lor m2a">图&ga> &> g ="t/ llllg="topbarbhogPublLcAccoua{">g ="t/ ll g#--评论模块结构 tx{-1 llllg="to"fr"> /explsh0Cank" c g="to"fr"> cew{cces2 noc > Cank bew{cces2 noc "> llllllg="to"fr"> casu">g ="t/ llll g="to"fr"> "f" id="" g ="t/ ll g ="t/ ll g#--引用模块结构 tx{-TER llll g="to"fr"> closu"> llllll glass="iblockCank andce cn0- cn0--57">g lass> lllllg ="t/ g="to"fr"> Cank >g ="t/ ll g#--博主发起的投票 tx{-3"> llll{lLof a as x} llll{if !!x} llll gli> llllllg"n/newpa/www.16bhogrm/findF/${x.u">="_blank" hidefo"fr"> m2afslor"r${x.{colNamt|escape}g< 投票给 llllll {vbacfirst op-Lon = true;} llll {lLof x.vdexDetg.lLLof as vdexToOp-Lon} llll {if vdexToOp-Lon==1} llllll {if first op-Lon==false},{/ .}“${b[vdexToOp-Lon_ow"ex]}” llllll {/ .} llll {/list} ll {if (x.role!="-1 ) },“我是${c[x.role]}”{/ .} llll glass="iblockslo7">${fn1(x.vdexTime)} lass> {if x.u"> g ="t/ clcript"text/css" rj .nscript > vbacwumiiPermaLig= = "/www.16bhogrm/findF/hhdhylh/bhogc/72127900 008516 a32" >0284140/"; //文章的永久链接,作为文章的唯一标识 vbacwumiiTags = ""; //文章标签,以英文逗号分隔,如:"标签1,标签2" vbacwumiiS.16Pnewix = "/www.16bhogrm/findF/hhdhylh/"; //子 的主页地址,作为子 的唯一标识 vbacwumiiParams = "&num=5&mo>e=3&pf163.cm/f"; //num为默认显示的相关文章数目,mo>e为默认的显示模式(1为文字,2为图片,3为自动) c lcript> clcript"text/css" rj .nscript "tp:"/www.161pxbla.wumiips/locor/ofom-3dI163sWpxbla.htm">g lcript> c ="t/ ll g="to"fr"> l "f h1;t">g ="t/ llll g="to"fr"> r cr h1;t">g ="t/ llllg ="t/ g="to"fr"> y">mb lcr bh lascu"> llllllg="to"fr"> l ehcbh g ="t/ g="to"fr"> r br bh g ="t/ g="to"fr"> c nc nh lcr g ="t/ g ="t/ g ="t/ c llllllg="to"fr"> l wl g lg h1;t">g ="t/ llll g="to"fr"> l wl t lt g ="t/ g="to"fr"> l wl b lb">g ="t/ g="to"fr"> r wr g rg h1;t">g ="t/ llll g="to"fr"> acwr t r{" g ="t/ g="to"fr"> r wr b rb">g ="t/ g ="t/ g ="t/ llg="to"fr"> y">"_av "-smb">g="to"fr"> wkg h lascu">g="to"fr"> f h">g ="t/g="to"fr"> r h">g ="t/g="to"fr"> c h">g ="t/g ="t/g ="t/ g="to"fr"> y">"_av "-fo{"> llg="to"fr"> wkg h"> llll

页脚>

llllg="to"fr"> k"> g"nofo="no .fc03" "fr"> m2afslo ="_blank" hidefo/newpa/www.163.com/" > 最靡的照片书g< glass "fr"> pasl1m" -g lass> g"nofo="no .fc03" "fr"> m2afslo ="_blank" hidefo/newpa/www.16bhogrm/findF//explc/th"me/">子 风格g< glass "fr"> pasl1m" -g lass> g"nofo="no .fc03" "fr"> m2afslo ="_blank" hidefo/newpa/www.16bhogrm/findF/">手机子 g< glass "fr"> pasl1m" -g lass> g"nofo="no .fc03" "fr"> m2afslo ="_blank" hidefo/newpa/www.16fter.com/extactaar?bkdl_20oke a 209_0TER下载-毛绒 APPg< llllllglig= ofo="3ss>glass="iblockslo pbar$_foot_sublcribu">glass "fr"> andce m2afcn0- cn0--919">g lass>g"n"fr"> m2afslo >订阅此子 g< g lass> g ="t/ gpo"fr"> slot">span公司版权所有©1997- a7>

IE 6]>g ="t/ y">bottoe=pbarehog-m/f-acr>bottoe>g ="t/ ll<="to"fr"> y">tplv "-iize0>163pom-3etanylelay:none;margin"> gecor"_as rows="1 #ffs="1 namt="jote=pbar "-jot-a1 g"nofo="no .fc03" "fr"> pret="_blank" hidefo/newpa/www.16helprm/findF laecial/007525FT/bhog.html?b13aze1 帮助g< glass "fr"> frw andce lascu cn01 cn01-4">g lass> llg"n"fr"> pret="_blank" hidefo/newpa/www.16bhogrm/findF/bkdL.ntLon.do?host=bkdL.ntLon&&u"> gecor"_as rows="1 #ffs="1 namt="jote=pbar "-jot-dm" {lLof wl as x} llll g="to"fr"> grpp;${x.g} ="t> llll {lLof x.l as y} llll g"n"fr"> itma" hiet/newpa#et/us="true" href==namt="{if textof(y.v)=='strbag'}${y.v}{else}${y_ow"ex}{ .}e;${y.n} {/list} ll {/list} gecor"_as rows="1 #ffs="1 namt="jote=pbar "-jot-d1 {if defighd('wl')} llllll {lLof wl as x}g"n"fr"> itma" hiet/newpa#et/us="true" href==namt="${x.v}p;${x.n} {/list} ll {/ .} ="t> clcript"text/css" rj .nscript > llwow"ow.N = {tm:{'zbtn':'abtn', llllllll 'bdc0':'bdc0','bdc2':'bdc1', 'bgc0':'bgc0','bgc1':'bgc1','bgc2':'bgc2','bgh0':'bgc9', 'slo0':'slo3','slo1':'slo4','slo2':'slo5','slo3':'slo6','slo4':'slo7','slo5':'slo9'}}; llDm-3.iorvTime = '06/27/ a7 23:43:o3'; llndcc4Lon.api = '/www.16apiublicom" targ/'; llndcc4Lon.msg = '/www.16apiublicom" targ/msg/ewr'; llndcc4Lon.ewr = '/www.16apiublicom" targ/hhdhylh/ewr'; llndcc4Lon.vcd = '/www.16apiublicom" targ/cap/captcha.jpgx?p"_antId=00 la8516&r='; llndcc4Lon.mrt = '/www.16b.bst.126pl_t/63.rettyanyle/mbox/'; llndcc4Lon.fc=v= '/www.16osublicom" targ/acrmon/ava.i?host='; llndcc4Lon.fc=2= '/www.16osublicom" targ/acrmon/ava.i?host='; llndcc4Lon.passportfc=v= '/www.16osublicom" targ/acrmon/ava.i?passport='; llndcc4Lon.fpr = '/www.16b.bst.126pl_t/acrmon/portrait/fscu/artview/'; llndcc4Lon.f60v= '/www.16b.bst.126pl_t/acrmon/fscu60.pag'; llndcc4Lon.f140= '/www.16b.bst.126pl_t/acrmon/fscu140.pag'; llndcc4Lon.f40 = ndcc4Lon.f140; llndcc4Lon.adf140= '/www.16b.bst.126pl_t/acrmon/adminewscu140.pag'; llndcc4Lon.ept = '/www.16b.bst.126pl_t/acrmon/63pty.pag'; llndcc4Lon.guus=_profali_add= '/www.16b.bst.126pl_t/acrmon/guus=_profali_add.gif'; llndcc4Lon.phtoto_d_asmv= '/www.16phrto.d_asmrm/findF bhogcwr.16BhogC3s back.do'; llwow"ow.CFv= { llllca:false lll,mus:-3 lll,cb:'' lll,cc:false lll,cd:false lll,ce:'-3' lll,ck:0 lll,ci:['apiublicom" targ' lllllll,'/www.16phrto.m/findF/phrto/html/crfssdomg.n.html?t= a002o5' lll lll ,'udublicom" targ' lll lll lll lll ] lll,cj:[-3] lll,c::'' lll,cm:["","bhogc","homum/","music/","#fflekdLon/","fdo?tys/","profali/","pprank/","","-votarchive/"] lll,cf:0 lll,co:{pv:false lll ,ti:70595516 lll ,tk:'' lll ,tc:0 lll ,tl:3 lll ,ut:0 lll ,uk:'' lll ,um:'' lll ,ui:0 lll ,ud:true} lll,cp:{nr:1 lll ,cr:1 lll ,vr:-1;t lll ,fr:0} lll,cs:0 lll,ct:{'nav':['首页','日志','相册','音乐','收藏','博友','关于我','-毛绒'],'enabled':[0,1,6],'defaer.nav':p"_seInt('11111111',2)} lll,cu:false lll,cv:false lll,cw:false ll}; llwow"ow.UDv= {}; llUD.hostv= { llll u"><:'他' lll ,emg.::'hhdhylh@m/findF' lll ,phrtom/fNamt:'hhdhylh' lll ,phrtom/fHostNamt:'hhdhylh' lll ,TOKEN_HTMLMODULE:'' lll ,isMer.iU"><:true lll ,sRank:-1;t ll}; g lcript> clcript"text/css" rj .nscript "tp:"/www.16b1.bst.126pl_t/63.rettyr/j/pc.js?v=1492653527459">g lcript> clcript"text/css" rj .nscript "tp:"/www.16b1.bst.126pl_t/63.rettyr/j/m/bw-/pm.js?v=1492653527459">g lcript> clcript""tp:"/www.16analyticsrm/findF tes.js" text/"ecor/javalcript">g lcript> clcript"text/"ecor/javalcript"> lll _ tes_nacc='ands';neteasuTrbkker(); llll llll63. Imfgk()."tpv= '/www.16bhogrm/findF 3.rettyrefgks/analyse{hng?s=p&t='+63. Dm-3().blaTime(=; llg lcript> clcript> wow"ow.setTimeout(funkdLon(){ ll(funkdLon(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObjekd']=r;i[r]=i[r]||funkdLon(){ ll(i[r].q=i[r].q||[])./esh("_buments)},i[r].l=1*63. Dm-3();a=s.c_asteE;"ment(o), llm=s.blaE;"mentsByTagNamt(o)[0];a.async=1;a."tp:g;m.p"_antNo>e.in"> glcript text/"ecor/javalcript"> lll wow"ow.setTimeout(funkdLon(){ J.-vadScript('http://music.ph.126pl_t/ph.js?0o1'); J./ostDm-aByDWR(ndcc4Lon.ewr,'MusicBeanNew','letCopycolorMusicSessLonToken',false); },a000); g lcript> glcript> wow"ow.setTimeout(funkdLon(){ ll e r script = document.c_asteE;"ment('lcript'); script.asyncv= 1; script."tpv= '/www.16b1.bst.126pl_t/63.reglefw/ofs/js/bhog_aswlf_V3_1.js'; ll document.body.aarte.Child(script); },300); g lcript> clcript"text/css" rj .nscript "tp:"/63.rettyart=teco>e/arttt y.js">g lcript> >